Dynamisk kalibrering

18-09-2018

Papiret beskriver kalibrering af parametre i MAKRO. Parametrene i en makroøkonomisk model kan grundlæggende opdeles i to grupper: adfærdsparametre og niveauparametre.