Maximum likelihood estimation af simpel state space model

28-10-2018

Vi opstiller et simpelt eksempel på en state space model. Det vises, hvorledes ML-estimater udledes, og det demonstreres, at vi ved at tilf\u001cøje en varians-restriktion (hvilket er almindelig praksis) g\u001cør det muligt at finde en analytisk lø\u001csning. Afslutningsvis udledes Kalman-smoothing.