Ny ferielov og indefrysning af feriemidler i fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond

04-07-2018

Lønmodtagernes indefrosne feriemidler administreres af en særlig fond. I rapporten skønnes over fondens tilgodehavende feriemidler, ligesom medlemsbestand og formue fremskrives.

Abstract

I efteråret 2017 blev indgået en bred politisk aftale således, at alle lønmodtagere sikres ret til betalt ferie. Aftalens hovedpunkt er, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Dette sikrer, at også nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie.

Samtidighedsferie erstatter det nuværende princip om forskudt ferie, hvor lønmodtageren optjener ferie i kalenderåret, men at ferien først kan afholdes året efter. Det vedtagene princip om samtidighedsferie følger anbefalingerne fra det Ferielovsudvalg, som blev nedsat i august 2015. Udvalget bestod af arbejdsmarkedets parter.

Ved overgang til den nye ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren i det første år med samtidighedsferie have ret til dobbelt ferie. Det kan få store konsekvenser for samfundsøkonomien og for arbejdsgivernes likviditet, hvis lønmodtagerne skal have mulighed for at afholde eller få udbetalt ferie for op til ti uger på ét år.

Der er derfor indført en overgangsordning fra gammel til ny ferielov. Her ”indefryses” værdien af fem ugers ferie, som i stedet udbetales til lønmodtageren, når vedkommende forlader arbejdsmarkedet. Det svarer til, at man under den nuværende ferieordning udbetaler det sidste års optjente ferie, når lønmodtageren pensioneres.

Lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler administreres af en særlig fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (herefter Feriemiddelfonden), der etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). LD vil stå for kapitalforvaltning af de tilgodehavende feriemidler, der er indbetalt til fonden.

Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvor stort et beløb de samlede indefrosne feriemidler udgør. Den initiale sum af tilgodehavende feriemidler opgøres i opstartsåret 2020. Herefter fremskrives beløbet, idet der skønnes over årlige afkast og udbetalinger. Der skelnes mellem indefrosne beløb indbetalt til Feriemiddelfonden og indefrosne feriemidler, som Feriemiddelfonden har til gode ved arbejdsgiverne.

Ultimo 2020 opgøres værdien af lønmodtagernes optjente feriemidler til 101 mia. kr. Heraf vurderes 10 mia. kr. at være indbetalt til Feriemiddelfonden, mens fonden skønnes at have de resterende 91 mia. kr. til gode ved arbejdsgiverne. 

Fremskrivninger af Feriemiddelfondens formue illustrerer, at formueudviklingen i nogen grad afhænger af, hvorvidt arbejdsgiverne foretager frivillige indbetalinger til fonden, eller arbejdsgiverne først indbetaler tilgodehavende feriemidler til fonden omkring udbetalingstidspunktet. Arbejdsgiver er forpligtet til at indbetale tilgodehavende midler ved folkepensionsalderen. Fremskrivninger viser, at hvis medlemmerne ved folkepensionsalderen vælger at udsætte udbetaling og lade deres midler forblive i Feriemiddelfonden til videre forrentning, kan dette ligeledes øges fondens formue markant.