Ejerboliger i det 21. århundrede

24-01-2018

Rapporten omhandler ejerboliger i Danmark. Det undersøges, hvorvidt boligejerne siden årtusindeskiftet har haft en økonomisk gevinst eller et tab ved at bo i ejerbolig fremfor i en lejebolig af tilsvarende kvalitet og beliggenhed.

Abstract

Rapporten omhandler ejerboliger i Danmark. Det undersøges, hvorvidt boligejerne siden årtusindeskiftet har haft en økonomisk gevinst eller et tab ved at bo i ejerbolig fremfor i en lejebolig af tilsvarende kvalitet og beliggenhed. 

Overordnet har boligejeren mulighed for at optjene gevinster eller opnå tab af to årsager: En boligkapitalgevinst (eller tab), hvis boligens værdi stiger (falder) over tid. En skattegevinst (eller tab), hvis afkastet ved ejerskab af boligen beskattes mere lempeligt (hårdere), end hvis pengene i stedet var investeret i alternativ kapitalanbringelse. 

I undersøgelsen kvantificeres boligejernes økonomiske gevinst eller tab ved for hver ejerbolig at skønne over boligejernes årlige indtjening og omkostninger ved ejerskabet. Beregningen udføres på et registerbaseret datagrundlag for perioden 2000-15.