Uddannelse og evne

06-09-2017

I papiret opstilles en simpel model for valg af uddannelse givet en persons evner. Modellen kan anvendes til at modellere skift i populationensuddannelsessammensætning.

Abstract

I papiret opstilles en simpel model for valg af uddannelse givet en persons evner. Modellen tager udgangspunkt i en population opdelt på et antal uddannelsesgrupper og evne-grupper. Modellen kan anvendes til at modellere skift i populationens uddannelsessammensætning. Den præsenterede metode er relativt let at parametrisere, idet metoden kun forudsætter kendskab til den initiale fordeling af uddannelse og evne i populationen. Metoden vil uden større besværligheder kunne implementeres i en CGE-model.