Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation

02-11-2017

Notatet beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte, hvor den højere arbejdstid medfører en tilsvarende højere løn. Notatet bygger på to beregninger, hvor de offentligt ansattes ugentlige arbejdstid øges med hhv. 2 og 2,3 timer.

Abstract

Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte, hvor den højere arbejdstid medfører en tilsvarende højere løn. Notatet bygger på to beregninger, hvor de offentligt ansattes ugentlige arbejdstid øges med hhv. 2 og 2,3 timer. 

Det antages at det reale individuelle offentlige forbrug fastholdes på samme niveau som i grundforløbet og at det kollektive offentlige forbrug følger BNP. Da eksperimenterne medfører en stigning i BNP sker der en svag stigning i det samlede offentlige forbrug, men da arbejdstiden for offentligt ansatte øges, vil disse opgaver kunne udføres af færre offentligt ansatte. Dermed sker der en forrykning af beskæftigelsen fra den offentlige sektor til de private sektorer. Den samlede beskæftigelse målt i antal timer vil dermed stige, hvorved BNP, privatforbrug, offentlige indtægter m.m. ligeledes vil stige. Den gennemsnitlige lønindkomst for beskæftigede stiger ligeledes, hvormed satsregulerede indkomstoverførsler, skattegrænser m.m. vil stige tilsvarende.