Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse

12-06-2017

Notatet beskriver de samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse, hvor uddannelsesniveauet løftes via en forbedret indsats på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet.

Abstract

Notatet beskriver de samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse, hvor uddannelsesniveauet løftes via en forbedret indsats på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet. Notatet fokuser på de økonomiske konsekvenser et højere uddannelsesniveau vil medfører. Hovedeffekten er, at et højere uddannelsesniveau vil løfte arbejdsstyrken og dermed også beskæftigelsen på lang sigt. Dermed øges BNP og de offentlige finanser styrkes, hvilket primært skyldes lavere udgifter til indkomstoverførsler.

I analysen medtages der ikke direkte omkostninger til opkvalificeringen, og der medtages heller ikke negative arbejdsudbudseffekter i forbindelse med selve opkvalificeringsperioden. Analysen bygger på DREAM modelsystemets normale antagelser, hvor der dog også udføres en alternativ beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser, såfremt der antages et fuldt gennemslag fra uddannelse over på erhvervsdeltagelsen. Opkvalificeringen ventes at mindske antallet af ufaglærte med 100.000 personer i løbet af en periode 10 år og 200.000 personer på lang sigt. Dette sker til fordel for flere faglærte og personer med korte- og mellemlange videregående uddannelser.