Ufuldkommen konkurrence i en CGE-model

16-11-2016

Notatet giver en kort beskrivelse af teorigrundlaget for modellering af ufuldkommen konkurrence i CGE-modeller, hvorefter der vises en række praktiske anvendelser i den danske statiske multisektor CGE-model REFORM.

Abstract

Ufuldkommen konkurrence modelleres ofte i CGE-modeller med udgangspunkt i Dixit & Stiglitz (1977)1. I dette notat gives en kort beskrivelse af dette teorigrundlag, hvorefter der vises en række praktiske anvendelser i den danske statiske multisektor CGE-model REFORM. Først analyseres hvorledes den samlede økonomi påvirkes af mindre konkurrence. Der argumenteres teoretisk for at denne situation svarer til en forvridning i de relative priser mellem arbejde og kapital og at resultatet er et velfærdstab der blandt andet viser sig i en forskydning i den funktionelle indkomstfordeling og et produktionstab. I REFORM-modellen analyseres en stigning i de 73 branchernes markup’er fra 0 (svarende til fuldkommen konkurrence) til 1 pct. Der beregnes et velfærdstab svarende til ca 1 pct. af BNP.

Den anden analyse søger at vurdere betydningen af markup-heterogenitet, dvs. situation hvor graden af konkurrence varierer mellem brancherne. Der argumenteres teoretisk for at forskellige markup’er indebærer forvridninger af varepriserne og at en harmonisering af konkurrence-niveauet i økonomiens brancher giver anledning til en velfærdsgevinst. I REFORM ændres de kalibrerede markup’er til den gennemsnitlige markup i alle brancher (undtagen brancherne for olie- og gasudvinding). Resultatet er en velfærdsgevinst svarende til ca. 0,3 pct. af BNP.