Samfundsøkonomisk gevinst af samkørsel

02-03-2016

I DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM vurderes den samfundsøkonomiske effekt af samkørsel. Dette er den tredje af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen.

Abstract

Notatet vurderer den samfundsøkonomiske effekt af samkørsel. Analysen foretages ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM. En generel ligevægtsmodel (CGE-model) gør det muligt at inddrage mange faktorer på en gang: effektiviseringsgevinster, konkurrence med eksisterende sektorer, omfordeling mellem forbrugere og effekt på de offentlige finanser.

Motivationen for denne analyse er ikke at bestemme hvor stort samkørsel kan blive i Danmark, men at beregner de samfundsøkonomiske effekter ved en given udbredelse af samkørsel.

Effekten af en stigning på 1 mia. i forbrugernes udgifter til samkørsel analyseres. Det ses at forbrugernes velfærdsmål (det såkaldte EV-mål) vokser med 2,7 mia. kr. Denne betydelige velfærdsgevinst skyldes den effektiviseringsgevinst, der primært kommer fra de lavere priser på transport, som samkørsel giver anledning til. I et alternativt eksperiment vurderes det hvad der ville ske hvis prisen på samkørsel vokser i forbindelse med den større udbredelse. Her fås en noget mindre velfærdsgevinst på ca. 0,5 mia. kr. og en stigning i mængden af samkørsel der kun er ca. 25 pct. af mængden af samkørsel i det første eksperiment.