Samfundsøkonomisk gevinst af privat biludlejning

03-03-2016

I DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM vurderes den samfundsøkonomiske effekt af privat biludlejning. Dette er den første af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen.

Abstract

I notatet vurderes den samfundsøkonomiske effekt af privat biludlejning. Analysen foretages ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM. En generel ligevægtsmodel (CGE-model) gør det muligt at inddrage mange faktorer på en gang: effektiviseringsgevinster, konkurrence med eksisterende sektorer, omfordeling mellem forbrugere og effekt på de offentlige finanser.

Motivationen for denne analyse er ikke at bestemme hvor stort privat biludlejning kan blive i Danmark, men at beregner de samfundsøkonomiske effekter ved en given udbredelse af privat biludlejning.

Effekten af en stigning på 1 mia. i forbrugernes udgifter til privat biludlejning analyseres. Det ses at forbrugernes velfærdsmål (det såkaldte EV-mål) vokser med 311 mio. kr. Denne velfærdsforbedring skyldes den effektiviseringsgevinst, der primært kommer fra de lavere priser på transport, som privat biludlejning giver anledning til. I et alternativt eksperiment vurderes det hvad der ville ske hvis prisen på privat biludlejning vokser i forbindelse med den større udbredelse. Her fås en mindre velfærdsgevinst på 64 mio. kr. og en stigning i mængden af privat biludlejning der kun er ca. 57 pct. af mængden af privat biludlejning i det første eksperiment.