Følsomhedsanalyse af udviklingen i sundheds- og hjemmeplejeudgifterne

15-01-2016

Notatet beskriver en række marginaleksperimenter udført på DREAM modellen. Eksperimenterne undersøger de samfundsøkonomiske konsekvenser af mervæksten i sundheds og hjemmeplejeudgifterne for tre forskellige antagelser omkring det demografiske udgiftstræk.

Abstract

Notatet opsummerer resultaterne af en række marginaleksperimenter udført på DREAM modellen. Eksperimenterne undersøger de samfundsøkonomiske konsekvenser af mervæksten i sundheds og hjemmeplejeudgifterne for tre forskellige antagelser omkring det demografiske udgiftstræk:

  • Sund aldring: Det gennemsnitlige træk per person i sundheds- og hjemmeplejeudgifterne korrigeres for stigningen i restlevetid.
  • Usund aldring: Ingen restlevetidskorrektion af udgifterne til sundhed og hjemmepleje, hvilket svarer til konstante standarter.
  • Konstant levetid, Dødssandsynlighederne holdes konstante fra og med 2015, hvilket giver anledning til konstante standarter for udgiftstrækket.

Der er i alt udført 9 marginaleksperimenter til modellen.