Nettobidrag fra ikke-vestlige indvandrere og effekten af øget beskæftigelse

12-02-2016

Notatet beskriver, hvordan nettobidraget til de offentlige finanser afhænger af herkomst. Notatets opgørelse af nettobidrag fra indvandrere inkluderer offentlige indtægter og udgifter knyttet til indvandrere.

Abstract

Dette notat beskriver, hvordan nettobidraget til de offentlige finanser afhænger af oprindelse. Finanspolitikken vurderes i Danmark til at være holdbar med en holdbarhedsindikator på 0,3 procent af BNP. Herunder vurderes det, at ikke-vestlige indvandreres bidrag til den finanspolitiske holdbarhedsindikator er negativt på godt ½ procent af BNP (svarende til 11 mia. kr.), hvorimod vestlige indvandreres bidrag er positivt på omkring ½ procent af BNP (svarende til 10 mia. kr.). Dermed er indvandreres samlede påvirkning på de offentlige finanser omtrent neutral. Notatets opgørelse af nettobidrag fra indvandrere inkluderer offentlige indtægter og udgifter knyttet til indvandrere, men ikke offentlige indtægter og udgifter knyttet til indvandreres efterkommere.

Notatet beskriver dernæst sammenhængen mellem oprindelsesgruppers beskæftigelses-frekvens og deres nettobidrag til de offentlige finanser.