Tvangsauktioner i Danmark

22-06-2015

Undersøgelsen har kortlagt årsagssammenhænge bag tvangsauktioner over boliger gennem perioden 2007-12. DREAM har bidraget til undersøgelsen med et kapitel omhandlende de berørte boligejeres socioøkonomiske profil.

Abstract

Denne undersøgelse af tvangsauktioner i Danmark har kortlagt årsagssammenhænge bag tvangsauktioner over boliger i Danmark gennem perioden 2007-12. Forekomsten af tvangsauktioner sættes ind i en kontekst af ejendomsmarkedets udvikling og den geografisk-strukturelle dynamik, som har været markant i den undersøgte periode. 

Da områder af Vest- og Sydsjælland inkl. sydhavsøerne blev særligt hårdt ramte under den finansielle krise, har undersøgelsen desuden sat fokus på tvangsauktionssager i de tre retskredse Roskilde, Næstved og Nykøbing Falster, som omfatter 14 kommuner.

Delanalyserne fokuserer på de berørte ejendomme, de nødlidende låneforhold for tvangsauktionssager og på de berørte boligejeres socioøkonomiske profil i et makroøkonomisk perspektiv. Undersøgelsen bygger på brug af detaljerede data høstet fra offentlige registre, salgsopstillinger og registerbaserede individdata fra Danmarks Statistik. Dermed har det været muligt, dels at beskrive, dels at kvantificere årsagerne.