En ny mellemfristet holdbarhedsindikator

01-02-2013

Arbejdspapiret beskriver to mål for en mellemfristet holdbarhed i DREAM. Begge mål baserer sig på IMF holdbarhedsindikator I2. Indikatorerne defineres således, at den indikator DREAM normalt bruger er et specialtilfælde.

Abstract

Arbejdspapiret beskriver to mål for en mellemfristet holdbarhed i DREAM, disse baserer sig på IMF holdbarhedsindikator I2. Den første mellemfristede holdbarhedsindikator angiver, hvor langt den faktiske gældskvote er fra en given gældskvotemålsætning til et bestemt tidspunkt. Den anden mellemfristede holdbarhedsindikator angiver økonomiens holdbarhed, hvis gældskvoten holdes konstant til den givne gældskvotemålsætning fra et bestemt tidspunkt og frem efter. Indikatorerne defineres således, at den indikator DREAM normalt bruger er et specialtilfælde.