Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000'erne

03-09-2012

Rapporten omhandler det private udlejningsboligmarked i Danmark, hvor konsekvenserne af huslejereguleringen undersøges. Formålet er at opdatere og udvide det eksisterende kendskab.

Abstract

DREAM har gennemført en undersøgelse af huslejereguleringens konsekvenser for perioden 2002-10. Undersøgelsen kvantificerer konsekvenserne ved at beregne boligreguleringsgevinster i de enkelte private udlejningsboliger med registerdata. Den væsentligste udfordring er i denne sammenhæng at skønne, hvad huslejen vil være i en situation uden huslejeregulering. Dynamiske effekter ved ændringer i efterspørgsels- og udbudsforhold medregnes ikke. Ved at sammenholde de skønnede gevinster med information på boligerne og disses lejere og udlejere er det muligt at undersøge følgende problemstillinger:

  • Fører den gældende huslejeregulering til en opsplitning af det private udlejningsboligmarked i forhold til lejefastsættelse?
  • Er huslejereguleringen lighedsskabende?
  • Hvem er udlejerne?
  • Hvordan fordeler boligreguleringsgevinster sig på boliger?