Uddannelsesfremskrivning 2012

01-10-2012

Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2011. DREAMs uddannelsesfremskrivning 2012 bygger på en nyudviklet uddannelsesmodel, der adskiller sig fra den tidligere ved metodisk at basere sig på mikrosimulering.

Abstract

DREAMs uddannelsesfremskrivning 2012 bygger på en nyudviklet uddannel-sesmodel, der adskiller sig fra den tidligere ved metodisk at basere sig på mikrosimulering. Det vil sige, at modellen simulerer enkelte individers uddannelsesmæssige adfærd for at give et samlet billede af befolkningens uddannel-sesniveau.

Resultatmæssigt afviger den nye model ikke grundlæggende fra den tidligere. Fordelen ved mikrosimulering som metode er dels bedre mulig-heder for udarbejdelse af mere avancerede stød til modellen og dels øget fleksibilitet i forhold til afrapportering.
I rapporten præsenteres DREAMs nye uddannelsesmodel og resultaterne af årets uddannelsesfremskrivning fremlægges. Fremskrivningens hovedresultater beskriver en generel stigning i uddannelsesniveauet over tid og set i forhold til DREAMs tidligere uddannelsesfremskrivninger.