Uddannelsesfremskrivning 2011

01-03-2012

Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2011. Der gives først en grundlæggende introduktion til modellen, herefter beskrives det fremskrevne uddannelsesniveau og det sammenholdes med de gældende uddannelsesmålsætninger og den tidligere uddannelsesfremskrivning.

Abstract

Uddannelse ligger højt på den politiske dagsorden i disse år. For at kunne håndtere fremtidens uddannelsesmæssige udfordringer og for at kunne vurdere effekten af nye uddannelsespolitiske tiltag er et langsigtet perspektiv påkrævet.

DREAMs uddannelsesmodel giver en langsigtet fremskrivning af uddannelsesniveauet i Danmark baseret på DREAMs befolkningsfremskrivning og observeret uddannelsesmæssig adfærd. Modellen giver et detaljeret bud på, hvor stor søgning der fremover kan forventes at være til forskellige uddannelsestyper, og hvordan antallet af færdiguddannede personer fra hver uddannelsestype kan forventes at udvikle sig i fremtiden. DREAMs uddannelsesmodel kan benyttes til at analysere effekterne af forskellige tiltag i uddannelsessektoren; f.eks. øget eller mindsket optag og frafald, kortere eller længere studielængder, reduktion i antallet af sabbatår, opnåelse af uddannelsesmålsætningerne og lignende. Desuden indgår uddannelsesmodellen som en integreret del af det samlede DREAM system, som resulterer i en langsigtet økonomisk fremskrivning. I DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning har uddannelsesniveauet betydning for graden af arbejdsmarkedstilknytning.

I denne rapport fremlægges resultaterne af DREAMs uddannelsesfremskrivning 2011. Der gives først en grundlæggende introduktion til modellen, herefter beskrives det fremskrevne uddannelsesniveau og det sammenholdes med de gældende uddannelsesmålsætninger og den tidligere uddannelsesfremskrivning.