Opnåelse af 60 pct. målsætningen

01-03-2012

I notatet belyses effekten af fire marginale uddannelseseksperimenter omhandlende opnåelse af 60 pct. målsætningen. Målsætningen indbefatter, at 60 procent af 2020-ungdomsårgangen opnår en videregående uddannelse.

Abstract

I notatet belyses effekten af fire marginale uddannelseseksperimenter omhandlende opnåelse af 60 pct. målsætningen. Målsætningen indbefatter, at 60 procent af 2020-ungdomsårgangen opnår en videregående uddannelse. I grundforløbet opnår 52,8 pct. af 2020-ungdomsårgangen en videregående uddannelse, hvorfor målsætningen således underopfyldes med 7,2 pct. point. Variationen mellem eksperimenterne består dels i det instrument, der anvendes for at nå målsætningerne og dels i hvorvidt der indregnes en produktivitetseffekt som følge af, at andelen med en videregående uddannelse i arbejdsstyrken er øget relativt til grundforløbet.