Demografiske hændelser og befolkningsudvikling

10-02-2012

DREAMgruppen udarbejder et boligøkonomisk projekt, som omhandler fremskrivning af boligefterspørgslen til 2050. Papiret beskriver, hvordan demografiske hændelse som fødsel og død modelleres.