Estimation af CES-produktionsfunktioner med Törnqvist- eller Paasche-kædeprisindekset som approksimation for CES prisindekset

10-12-2012

Arbejdspapiret undersøger via Monte Carlo simulationer konsekvenserne af at bruge et Törnqvist- eller et Paasche- kædeprisindeks i stedet for det teoretisk korrekte CES-prisindeks i estimationen af CES produktionsfunktioner. I notatet undersøges dette både for en model med og uden teknologisk fremskridt.

Abstract

Papiret undersøger via Monte Carlo simulationer konsekvenserne af at bruge et Törnqvist- eller et Paasche- kædeprisindeks i stedet for det teoretisk korrekte CES-prisindeks i estimationen af CES produktionsfunktioner. I notatet undersøges dette både for en model med og uden teknologisk fremskridt.

CES-prisindekset er det korrekte i ligevægt, men i estimationsøjemed er der en stor ulempe forbundet med dette prisindeks. Ulempen består i, at CES-prisindeks er endogent, da det afhænger af de estimerede parametre. For at forenkle estimationen vælges det ofte at anvende et alternativt prisindeks, der ikke afhænger af de estimerede parametre.

Det skal bemærkes, at den ikke-næstede CES produktionsfunktion kan estimeres uden brug af CES prisindekset, men da fokus for dette papir netop er CESprisindekset er denne metode ikke benyttet. Den ikke-nestede produktionsfunktion er valgt udelukkende for at simplificere notationen og Monte Carlo eksperimenterne. Resultaterne fra papiret kan generaliseres direkte til det nestede tilfælde. Analysen er relevant, da et nestet CES produktionsfunktion vil afhænge af CES-prisindeket.