Den offentlige sektor i en voksende økonomi

06-12-2012

I papiret opstilles en simpel generel ligevægtsmodel, hvor den offentlige sektor beskrives ved en Cobb-Douglas produktionsfunktion med arbejdskraft og materialer som input. Det vises, at økonomien vil lide af Baumol’s omkostningssyge i den forstand, at enhedsomkostningerne vil være stigende over tid.