De samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima i den danske folkeskole

28-08-2012

I notatet beskrives fire marginaleksperimenter, som evalueres i den makroøkonomiske model DREAM. Eksperimenterne skal illustrere de samfundsøkonomiske konsekvenser af forbedret indeklima.