Opdateret skøn for fertilitet i ny befolkningsfremskrivning

04-06-2024

En kvinde forventes nu at føde ca. 1,7 børn mod tidligere ca. 1,9 børn.

I befolkningsfremskrivning 2024 sænkes skønnet for langtsigtsniveauet for kvinders fertilitet. For befolkningen som helhed forventes en kvinde på sigt nu at sætte ca. 1,7 børn i verden. Tidligere var skønnet ca. 1,9 børn.

For perioden 2030-2050 svarer dette til, at der i gennemsnit fødes næsten 7.000 færre børn om året relativt til forventningerne i sidste års fremskrivning, jf. figur 1 nedenfor.

Nederst på siden linkes til et notat, som beskriver det opdaterede fremskrivningsprincip.

Figur 1.
Antal levendefødte, 1973-2070.

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Kilde: Danmarks Statistik og befolkningsfremskrivning 2023 + 2024.

Antallet af fødsler er bestemt ved en kombination af fertiliteten og antallet af kvinder i den fertile alder.

Ændringen i antallet af fødte bliver således selvforstærkende over tid: Færre fødte på kort sigt er primært begrundet i lavere fertilitet, mens færre fødte på længere sigt både er en konsekvens af lavere fertiltiet og af, at der tidligere i fremskrivningen er født færre potentielle fremtidige mødre.

Nettoindvandringen af kvinder i den fertile alder er stort set uændret relativt til sidste års fremskrivning. Derfor er det på sigt netop størrelsen af de ældre fødselsårgange, der primært forklarer ændringen i antallet af potentielle mødre i forhold til befolkningsfremskrivning 2023.

De øvrige antagelser end fertilitet er ikke ændret i betydende omfang.

Læs mere om den demografiske udvikling

Om metoden

De anvendte forudsætninger vedrørende fertilitet efter alder, herkomst og tid (2024-2069) kan hentes fra Danmarks Statistiks databank.

Den del af fertilitetsforløbet, som endnu ikke kan observeres for de yngre generationer, fastsættes ved curve matching.

Download fertilitetsforudsætninger (eksternt link til Danmarks Statistik)

Læs notat om metoden