GrønREFORM kan knuse tal for lavbundsjorde og skovrejsning

08-09-2023

Modellens modul for arealanvendelse er nu taget i brug af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Statens store klima-regnemaskine kan nu knuse tal for lavbundsjorde og skovrejsning. Sådan skriver det digitale nyhedsmedie Klimamonitor i dag om GrønREFORM.

Anledningen er, at GrønREFORMs modul for arealanvendelse efter et intenst udviklingsforløb nu er taget i brug af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (KEFM) til beregninger for Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform. Om arealanvendelse anvendes ofte den engelske betegnelse Land Use, Land Use Change and Forestry, forkortet LULUCF.

Beregning af Danmarks drivhusgasudledninger fra skove og landbrugsarealer foregår decentralt på universiteterne. Med det nye modul får myndigheder, forskere og tænketanke en helt ny mulighed for at tænke på tværs af data og se nye sammenhænge til klima- og økonomisk politik. Det har krævet et stort koordineringsarbejde på tværs af institutioner, men samarbejdet har båret frugt.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet på LinkedIn

Asbjørn Kehlet Berg, der er den centrale person bag udviklingen af modellen i DREAM, supplerer i en udtalelse til Klimamonitor:

Det er nu muligt at beregne, hvad der sker, hvis man udtager og vådlægger lavbundsjord på en måde, så det bliver konsistent med, hvordan de regner hos DCE hos Aarhus Universitet, så man får resultater, der gerne senere skulle afspejle sig i Danmarks emissionsopgørelse.

Asbjørn Kehlet Berg i artikel i Klimamonitor

Arealanvendelsesmodulet i GrønREFORM er beskrevet i et arbejdspapir, som ligeledes dokumenterer vores tilgang til modellering af LULUCF-emissioner.

Læs dokumentationsnotatet