Flere sygeplejesker og færre pædagoger og lærere fremover

15-09-2023

Ny model fremskriver uddannelsesniveau på mere detaljeret niveau.

DREAM har udarbejdet en ny model til fremskrivning af uddannelsesniveauet for den danske befolkning. Det betyder, at antallet af uddannelsesgrupper i fremskrivningen øges fra 13 overordnede kategorier til nu 86 mellemgrupper.

Antallet med kandidatuddannelser øges - særligt samfundsvidenskabelige

Historist er antallet af kandidatuddannede vokset kraftigt. I fremskrivningen videreføres de historiske optagsmønstre, og stigningen i antal kandidater ventes at fortsætte.

Det fremgår af Figur 1 nedenfor. Figuren viser ændringen i antallet af personer på 25-67 år, der har en kandidat- eller professionsbachelor som sin højest fuldførte uddannelse.

Det er især antallet af personer med en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, som skønnes at stige. Den ventede vækst er dog ikke uset historisk set. I perioden 2000-2022 steg antallet af samfundsvidenskabelige kandidatuddannede med omkring 90.000 personer. Dette er omtrent samme stigning, der ventes i perioden 2022-2040.

Af de fuldførte samfundsvidenskabelige kandidater udgjorde erhvervsøkonomiske godt halvdelen historisk.

Flere sygeplejesker og færre pædagoger og lærere

Antallet af personer med en professionsbachelor inden for sundhedsområdet, der inkluderer bl.a. sygeplejesker, ventes at vokse med godt 22.000 personer i perioden 2022-2040. Dette er godt og vel en halvering af stigningen sammenlignet med den historiske udvikling 2000-2022. I samme periode ventes antallet af ældre over 75 år at vokse med næsten 250.000, sammenlignet med ca. 54.000 i den historiske periode.

I modsætning til alle andre professionsbacheloruddannelser ventes antallet af pædagog-/læreruddannede at falde frem mod 2040. Faldet er omtrent 15.000 personer. Historisk voksede gruppen med godt 45.000 personer. I samme periode ventes antallet af børn i førskolealderen (0-5-årige) at vokse med næsten 44.000 og antallet af børn i grundskolealderen (6-16-årige) med godt 78.000.

Figur 1.
Ændring i antal personer med en professionsbachelor- og kandidatuddannelse.

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Anm.: Kategorien kandidatuddannelser øvrige består af indvandrede personer, hvor uddannelsesretning ikke er angivet.
Kilde: DREAMs uddannelsesfremskrivning på mellemgrupper 2023.

Yderligere information

Hovedresultater og metode for den nye uddannelsesfremskrivning på 86 mellemgrupper er beskrevet i rapporten Uddannelsesfremskrivning 2022 på mellemgruppeniveau.

Læs rapporten