Åbent brev til kommende brugere af GrønREFORM

11-03-2022

En første betaversion af GrønREFORM modellen offentliggøres til sommer. Formålet er blandt andet at åbne op for en dialog med kommende brugere af modellen. Håbet er, at der vil være stor interesse i at bruge modellen, og at kommende brugere vil engagere sig i modeludviklingen.

Til kommende brugere af GrønREFORM

Udviklingen af GrønREFORM startede som et forskningsprojekt i 2016. I efteråret 2019 blev der nedsat en egentlig modelgruppe i DREAM. Gruppen er finansieret af en bevilling fra Finansministeriet med det mål, at modellen på to år skulle udvikles til at kunne tages i brug i Finansministeriet og andre dele af centraladministrationen.

Status på modeludvikling

Vi er i dag så langt med modellen, at Ekspertgruppen for en grøn skattereform har besluttet, at de vil bruge GrønREFORM som beregningsgrundlag i den endelige afrapportering. Det er ikke alle dele af modellen, der er færdige, men det er vores og ekspertgruppens vurdering, at projektet er så langt, at en egentlig anvendelse kan påbegyndes.

Forskningsprojektet blev i sin tid startet med en målsætning om, at modellen skal gøres offentligt tilgængelig, og det holder vi fast i.

Offentliggørelse af betaversion

Vi har sat os det mål at offentliggøre en første betaversion af GrønREFORM op mod sommerferien 2022.

Det giver os en stærk motivation for at nå som langt som muligt i forhold til vores ambitioner for modellen: Den skal være nem at bruge, den skal fungere stabilt og hurtigt, og den skal være veldokumenteret og gennemtestet. Samtidig vil vi gerne dele vores arbejde med omverdenen på et relativt tidligt stadie for at give et indblik i modellens egenskaber og åbne op for en dialog med kommende brugere, der kan og vil engagere sig, for eksempel ved at tage modellen i brug og bidrage til udviklingen af den.

Foretag egne eksperimenter på betaversion af model

Modellen vil kunne downloades og køres på en kraftig PC, hvor man kan eksperimentere med at lave afgiftsændringer og anden form for regulering. Men det bliver ikke en plug-and-play model, der uden videre kan give troværdige svar på alle tænkelige klimapolitiske spørgsmål. Modelbrugerne skal selv kunne tage ansvar for kritisk at vurdere modellens antagelser i forhold til de konkrete spørgsmål, der undersøges, og eventuelt modellere egne supplerende antagelser.

I den offentliggjorte modelversion vil modellens beregninger tage afsæt i et stiliseret grundforløb for udviklingen i dansk økonomi, energibalancer og emissioner, som i hovedtræk vil være afstemt med Finansministeriets seneste mellemfristede fremskrivning og Energistyrelsens klimastatus- og fremskrivning. Det stiliserede grundforløb skal ikke ses som en egentlig fremskrivning af dansk økonomi, energibalancer, emissioner eller de offentlige finanser.

Datagrundlag og afvikling af model

Modellens datagrundlag, der er udviklet af Danmarks Statistik, er blevet offentliggjort på www.dst.dk/groenreform. Det består af internt konsistente og detaljerede regnskaber for nationaløkonomien, energibalancerne, emissionsregnskaber og transportmiddelbestand. Har I ikke allerede kastet jer over disse fantastiske nye data, er anbefalingen hermed givet.

Ligesom søstermodellen MAKRO er GrønREFORM skrevet i programeringssproget GAMS. De to modeller anvender den samme såkaldte solver CONOPT (kræver licens) til at løse modellens ligninger, og er bygget med samme struktur, hvad angår variabelnavne mv. Man kan således allerede nu få en fornemmelse af, hvordan GrønREFORM er at arbejde med, ved at forsøge sig med MAKRO, som er at finde i en betaversion.

Hvis I som brugere gerne vil have yderligere oplysninger om arbejdet med GrønREFORM ud over dem, der kan findes på projektets hjemmeside, og gerne vil holdes orienteret om den fortsatte modeludvikling frem mod offentliggørelsen til sommer, er I velkomne til at henvende jer til undertegnede. 

Med venlig hilsen
Jens Sand Kirk
Projektchef GrønREFORM