Analyse af effekten af opkvalificering på ulighed

17-01-2020

Vurdering af de fordelingsmæssige effekter ved at opkvalificere ufaglærte til faglærte.

DREAM har udført en beregning af de fordelingsmæssige effekter af en stigning i tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser. Beregningerne er udført på vores mikrosimulationsmodel SMILE. 

Effekten af at ufaglærte påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse undersøges. Det konkluderes, at uligheden falder efterhånden som opkvalificeringen til faglærte slår igennem ved en forbedret beskæftigelse og højere timeløn

I undersøgelsen øges optaget på de erhvervsfaglige uddannelser således, at flere ufaglærte forudsættes at påbegynde en erhvervskompetancegivende uddannelse. Halvdelen kommer fra beskæftigelse og halvdelen fra ledige, ikke-ledige kontanthjælpsmodtagere eller personer uden indkomst.

Der ses på, hvilken effekt opkvalificeringen har på personernes beskæftigelse, timeløn og personlig indkomst. Det konkluderes at der er en kortsigtet stigning i uligheden som følge af afgangen til uddannelse, men på lidt længere sigt falder uligheden efterhånden som opkvalificeringen til faglærte slår igennem ved en forbedret beskæftigelse og højere timeløn.

Læs undersøgelsen