Effekten af opkvalificering på ulighed i indkomst i SMILE

17-01-2020

Dette notat beskriver en beregning af de fordelingsmæssige effekter af en stigning i tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser. Beregningerne er udført på mikrosimulationsmodellen SMILE.

Abstract

Notatet beskriver en beregning af de fordelingsmæssige effekter af en stigning i tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser. Beregningerne er udført på mikrosimulations modellen SMILE, der er udviklet af DREAM. 

Vi analyserer en stigning i antallet af personer der starter på en erhvervsfaglig uddannelse i aldersgruppen 25-45 år med enten en 9. eller 10. klasses uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Halvdelen kommer fra beskæftigelse og halvdelen fra ledige, ikke-ledige kontanthjælpsmodtagere eller personer uden indkomst.

Formålet med beregningerne er at analysere de fordelingsmæssige effekter af en opkvalificering af ufaglærte personer og til dette formål analyseres effekten på beskæftigelse, timeløn og personlig indkomst. Det konkluderes at der er en kortsigtet stigning i uligheden som følge af afgangen til uddannelse, men på lidt længere sigt falder uligheden efterhånden som opkvalificeringen til faglærte slår igennem ved en forbedret beskæftigelse og højere timeløn.