Arbejdsmarkedsreformerne har virket

29-09-2019

DREAM har et debatindlæg i Politiken, hvor det vises, at beskæftigelsen siden årtusindeskiftet er øget betydeligt for de midaldrende og ældre. Arbejdsmarkedsreformerne har medvirket til den observerede beskæftigelsesstigning.

DREAM har søndag den 29. september et debatindlæg i Politiken. Indlægget er et svar til professor emeritus Jesper Jespersens indlæg den 23. juli og 7. september, hvor han hævder, at arbejdsmarkedsreformerne ikke har øget beskæftigelsen de seneste 10 til 15 år.

Vores indlæg viser, at hvis der korrigeres for ændret demografi og uddannelsesadfærd, er beskæftigelsen øget betydeligt for de midaldrende og ældre, mens beskæftigelsen har været konstant for unge.

Hvis erhvervsdeltagelsen korrigeres for ændret demografi og uddannelsesadfærd, er beskæftigelsen siden årtusindeskiftet øget betydeligt for de midaldrende og ældre

Hvis erhvervsdeltagelsen korrigeres for ændret demografi og uddannelsesadfærd, er beskæftigelsen siden årtusindeskiftet øget betydeligt for de midaldrende og ældre

DREAM har foretaget en sammenligning af beskæftigelses- og erhvervsfrekvenser i år 2000 med 2018. Ved første øjekast aftager den gennemsnitlige erhvervsfrekvens for 20-70-årige fra 73,7 i år 2000 til 71,6 procent i 2018.

I løbet af de seneste årtier har tre væsentlige forhold imidlertid påvirket erhvervsdeltagelsen. For det første demografien. Andelen af ældre (og til dels helt unge) er vokset på bekostning af de 25-55-årige. Herudover er indvandreres og efterkommeres andel af befolkningen steget. Disse demografiske ændringer har medført forskydninger over mod befolkningsgrupper med mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end gennemsnittet. For det andet er andelen af unge, som tager en videregående uddannelse, steget betydeligt. Det indebærer et fald i unges erhvervstilknytning. Endelig har perioden for det tredje været præget af flere arbejdsmarkedsreformer, der især har påvirket ældres deltagelse på arbejdsmarkedet.

Tages der højde for, hvordan ændringer i demografien og uddannelsesadfærden isoleret set har påvirket erhvervsdeltagelsen i perioden, vurderes den gennemsnitlige erhvervsfrekvens for 20-70-årige at være steget med 4,1 procentpoint i perioden siden årtusindeskiftet (fra 67,5 procent i år 2000 til 71,6 procent i 2018).

Vores undersøgelse tyder klart på, at arbejdsmarkedsreformerne har medvirket til den observerede beskæftigelsesstigning siden årtusindskiftet

Vores undersøgelse tyder klart på, at arbejdsmarkedsreformerne har medvirket til den observerede beskæftigelsesstigning siden årtusindskiftet

Den stigende erhvervsdeltagelse afspejler effekten af de gennemførte arbejdsmarkedsreformer samt andre forhold, der måtte have påvirket befolkningens arbejdsmarkedstilknytning siden 2000 bortset altså fra demografi og uddannelsesadfærd. Undersøgelsen tyder klart på, at arbejdsmarkedsreformerne har medvirket til den observerede beskæftigelsesstigning siden årtusindskiftet. Stigningen i beskæftigelsesomfanget blandt de ældre ser ud til at være sket uden, at beskæftigelsen blandt de unge er forringet.

Læs DREAMs debatindlæg i Politiken ($)

Læs dokumention af beregningerne