Nyheder

Anvendelse af SMILE

Illustrationsbillede

Boligefterspørgsel

SMILE er udviklet til at analysere boligefterspørgsel fremover. Udviklingen bestemmes for hver enkelt kommune.

Illustrationsbillede

Indkomstfordeling

Effekt af forslag, som påvirker enkelte individers indkomst. Både som indkomst over et livsforløb og ændringer i befolkningens indkomstfordeling.

Illustrationsbillede

Pensionsformue

I SMILE kan pensionsopsparingen fastlægges på baggrund af en persons indkomstforløb over tid. Modellen indeholder forskellige pensionstyper.

Om modelleringen i SMILE

Illustrationsbillede

SMILEs byggeklodser

SMILE består af en række grundsten, hvor blandt andet Danmarks omfattende registerdata spiller en stor rolle.

Illustrationsbillede

Hændelser

I modellen indgår moduler, som bestemmer skift i for eksempel uddannelse, arbejdsmarkedsstatus, indkomst, flytning, boligvalg mv.

Illustrationsbillede

Hvor stor er SMILE?

En mikrosimuleringsmodel fremskriver livsforløb for enkelte individer. Det giver mulighed for en meget detaljeret modellering.

Publikationer