Eksempler på anvendelse

REFORM er særligt velegenet til strukturelle analyser af for eksempel konkurrence-, produktivitets- eller skatteforhold.

Illustrationsbillede

Deleøkonomi blandt virksomheder

Analyse af samfundsøkonomiske effekt af, at virksomheder deler/udlejer overskudskapacitet til andre virksomheder.

Illustrationsbillede

Effekt af øget privat boligudlejning

Analyser af effekten af en stigning i forbrugernes udgifter til privat boligudlejning (med henblik på ferieophold) analyseres.

Illustrationsbillede

Ændret uddannelsesfordeling

Analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at ændre uddannelsesfordelingen, så 10.000 ekstra personer uddannes ud over grundskolen.

Nyheder

Publikationer