Effekterne af permanent øget arbejdsudbud

01-03-2024

Notatet undersøger de makroøkonomiske konsekvenser ved en stigning i det strukturelle arbejdsudbud på 24.000 fuldtidsbeskæftigede.

Abstract

Notatet undersøger de makroøkonomiske konsekvenser ved en stigning i det strukturelle arbejdsudbud på 24.000 fuldtidsbeskæftigede. Beregningerne er foretaget på 2023-Marts udgaven af MAKRO. Vi antager at den strukturelle beskæftigelse øges med 28.682 hoveder fra 2025, samt at arbejdstiden stiger moderat, hvilket samlet set giver en permanent stigning i strukturel beskæftigelse på 24.000 fuldtidsbeskæftigede.