Incidens og prævalens af kroniske sygdomme

27-06-2024

Fremskrivning af udbredelsen af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), type 2-diabetes og kombinationen af disse.

Note: Rapporten er offentliggjort torsdag den 27. juni 2024.

Abstract

Det forventes, at flere personer vil blive diagnosticeret med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) og type 2-diabetes i fremtiden. Tendensen er i vidt omfang drevet af befolkningens aldring, idet incidensraten for specielt KOL har været aftagende de seneste år. Samme aftagende tendens ses for de ældre aldersgruppers tilbøjelighed til at få diagnosticeret type 2-diabetes, mens der omvendt spores en stigning i unges tilbøjelighed til at få påvist sygdommen. Den øgede prævalens af KOL og type 2-diabetes motiverer også en stigning i befolkningen med begge kroniske sygdomme.

Vurderingen af den fremtidige incidens og prævalens udspringer af en fremskrivning udarbejdet ved anvendelse af DREAMs mikrosimulationsmodel SMILE.