Velfærdsmål i GrønREFORM

02-02-2024

Notatet dokumenterer GrønREFORMs EV-mål, som anvendes til at måle de samlede omkostninger ved politikændringer i modellen.

Abstract

Dette notat beskriver, hvordan det teoribaserede velfærdsmål i GrønREFORM beregnes. Det anvendte velfærdsmål er et såkaldt Ekvivalent-Variations-mål (EV-mål), som ved et givent stød til økonomien måler, hvor mange mia. kr., husholdningerne skulle modtage i basisåret for at være indifferent overfor stødet. Et element der adskiller velfærdsmålet i GrønREFORM fra mange tilsvarende mål, er den beregnede effekt af aktieændringer. I GrønREFORM er brancherne modelleret som aktieselskaber, som finansierer sine investeringer gennem en kombination af gældssætning og selvfinansiering. Værdien af branchens aktiekapital måles som tilbagediskonteret fremtidige indtjening. Ved stød til modellen ændrer aktieværdien sig. I GrønREFORM antages det, at en andel af den samlede aktiekapital ejes af danske husholdninger. EV-målet måler derfor effekten af disse aktiekursændringer på husholdningernes velfærd.