Teknologiske reduktionsmuligheder i landbrug

21-02-2024

Modelleringen af teknologiske reduktionsmuligheder, der kan reducerer ikke-energirelaterede udledninger i landbruget.

Abstract

Notatet beskriver modelleringen af teknologiske reduktionsmuligheder, der kan reducerer ikke-energirelaterede udledninger i landbruget. De teknologiske reduktionsmuligheder er modelleret som en end-of-pipe teknologi, dvs. en teknologi der kan reducere emissionskoefficienten for en given udledende aktivitet. Et eksempel er brugen af nitrifikationshæmmere, som har potentiale til at reducere udledningen af lattergas for en given gødningsmængde. Modelleringen er fleksibel i den forstand, at modelbrugeren nemt kan indsætte egne forudsætninger om mængden af tilgængelige teknologier og disses potentialer og priser.