Prisovervæltning i landbruget når en del af fødevareindustriens produktion er bulkvarer

21-02-2024

Notatet undersøger, hvordan en drivhusgasafgift på det primære landbrug påvirker den samlede pris, som landmændene modtager for deres råvareleverancer til fødevareindustrien.

Abstract

I notatet kommenteres på en rapport fra Copenhagen Economics (CE), og det undersøges, hvordan en drivhusgasafgift på det primære landbrug påvirker den samlede pris, som landmændene modtager for deres råvareleverancer til fødevareindustrien. Det vises ved modelsimulering, at der med plausible parameterværdier kan forventes en meget højere grad af overvæltning af øgede omkostninger i det primære landbrugserhverv i afsætningspriserne til fødevareindustrien end vurderet af CE. CE synes at undervurdere effekten af landbrugets udbudsreaktion, hvorved en større andel af fødevareindustriens afsætning vil tage form af højprisprodukter, og følge deraf, vil den gennemsnitlige afregningspris per råvareenhed kunne øges.