Priselasticiteter i dansk landbrugseksport

21-02-2024

Svar til interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, som i et notat sætter spørgsmålstegn ved robustheden af de parametre, der er valgt i modelleringen af landbruget og fødevareindustrien i GrønREFORM.

Abstract

Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer (L&F) sætter i et notat spørgsmålstegn ved robustheden af de parametre, der er valgt i modelleringen af landbruget og fødevareindustrien i GrønREFORM-modellen. Diskussionen mellem L&F og DREAM handler grundlæggende om, hvorvidt danske fødevarekoncerner (f.eks. Danish Crown og Arla) har en vis markedsmagt på eksportmarkederne. L&F mener ikke, dette er tilfældet. Vi mener omvendt, at fødevarekoncernerne har en vis markedsmagt, og finder opbakning til dette synspunkt i flere tidligere analyser. Dette notat er DREAMs kommentarer til notatet fra L&F.