Påvirkning af dækningsbidrag og jordpris ved en CO2e-afgift

21-02-2024

Analyse af en CO2e-afgift på 750 kr. per ton CO2e, som medfører at værdien af landbrugsjord falder med ca. 17 pct. på langt sigt.

Abstract

Notatet beskriver, hvordan dækningsbidraget og prisen på landbrugsjorder påvirkes af en CO2e-afgift i GrønREFORM. I analysen fokuseres på en CO2e-afgift på 750 kr. per ton CO2e, som medfører at værdien af landbrugsjord falder med ca. 17 pct. på lang sigt. Påvirkningen er væsentlig anderledes end SEGES har vurderet i en analyse fra 2023, som finder et fald i værdien af landbrugsjord på 29-46 pct. Notatet redegør for de metodemæssige forskelle i de to tilgange, som giver anledning til de forskellige effekter.