Modelforudsætninger bag ekspertgruppens beregninger

21-02-2024

Redegørelse for antagelser brugt i forbindelse med beregninger for ekspertgruppen for en grøn skattereforms endelige afrapportering.

Abstract

Notatet redegør for de antagelser, som er brugt i forbindelse med beregninger for Ekspertgruppen for en Grøn Skattereforms Endelige afrapportering. I notatet er Ekspertgruppens forudsætninger er inddelt i fire kategorier:

  1. Teknologiske reduktionsmuligheder som har potentiale til at reducere landbrugets ikke-energirelaterede udledninger til en given omkostning. Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform har leveret eksogene forudsætninger omkring de respektive teknologiers potentialer, pris og prisvariation.
  2. Effektiviseringseffekter som kan ske ved, at landbrugerne optimerer deres drift for at blive mindre CO2e-intensiv, og at de mere CO2e-effektive og tilpasningsdygtige landbrugere udvider og overtager markedsandele fra de CO2e-intensive landbrug. Effektiviseringseffekterne modelleres som teknologiskift.
  3. Ændret arealanvendelse dækker over skovrejsning og vådlægning af lavbundsjorder. Ekspertgruppen har leveret antagelser om potentialet for at omlægge landbrugsjord til disse arealanvendelser samt omkostninger forbundet hermed.
  4. Øvrige modeltekniske forudsætninger som ligger til grund for beregningerne.