Gødningsafgift med bundfradrag versus tilskud til reduceret gødningsforbrug

21-02-2024

Notatet opstiller og analyserer en simpel partiel ligevægtsmodel for planteavl til illustration af effekterne ved klimaregulering af landbrugets gødningsforbrug.

Abstract

Ekspertgruppen for en grøn skattereform fremlægger i gruppens slutrapport fra februar 2024 to alternative modeller for klimaregulering af landbrugets gødningsforbrug. Dette notat opstiller og analyserer en simpel partiel ligevægtsmodel for planteavl til illustration af nogle centrale økonomiske mekanismer, der bestemmer effekterne af de to reguleringsmodeller.