Forklaring af pris- og mængdeeffekter i landbrug og fødevareindustri

28-02-2024

Dette notat søger at belyse, hvad der bestemmer pris- og mængdeændringerne i landbrug og fødevareindustrier, når landbrugets ikke-energirelaterede udledninger pålægges en afgift i GrønREFORM

Abstract

Notatets fokus er at forklare pris- og mængdeændringer i konventionel kvæg- og griseproduktion (landbrugsbrancher) samt de relaterede fødevareindustrier. Der laves en række partielle beregninger, som viser, at modellens resultater i høj grad kan beskrives ud fra sammensætningseffekter, som bygger på budget- og produktionsandele i modellens grundforløb.

Prisændringerne i fødevareindustrierne er betydeligt mindre end i landbrugsbrancherne, hvilket i høj grad kan forklares ud fra budgetandelene af landbrugsinput i fødevareindustrierne. Mængdeændringerne i fødevareindustrierne og den direkte eksport kan i høj grad forklares ud fra eksportandelen samt elasticiteten på eksportmarkedet og hjemmemarkedet. Slutteligt kan mængdeændringen i landbruget i høj grad forklares ud fra andelen af landbrugsproduktionen, der går til de forskellige fødevareindustrier og eksport.