Endogenisering af arealanvendelse

21-02-2024

I GrønREFORMs grundforløb er arealanvendelsen eksogen. Ved stød til modellen er arealanvendelsen endogeniseret således, at et areal vil blive brugt der, hvor værdien af anvendelsen er størst.

Abstract

Notatet beskriver, hvordan arealanvendelsen i LULUCF-opgørelsen er modelleret i GrønREFORM. I GrønREFORMs grundforløb følger arealanvendelsen forudsætningerne bag Klimafremskrivningen. Ved stød til modellen er arealanvendelsen endogeniseret, således at den bestemmes ud fra en antagelse om, at et areal vil blive brugt der hvor værdien af anvendelsen er størst. Det gør at arealer som i grundforløbet indgår i intensiv landbrugsdrift kan overgå til fx skov, hvis der gives de rette incitamenter hertil. Tilskyndelse til ændret arealanvendelse har betydning for ændringen i jordprisen ved stød til modellen. Notatet illustrerer igennem eksempelberegninger, hvordan forskellige ændringer i arealanvendelsen kan påvirke jordprisen forskelligt.