Betydningen af arbejdsindvandring

05-04-2024

Samfundsøkonomiske konsekvenser ved ændret indvandring begrundet i arbejde. Det findes, at arbejdsindvandring bidrager positivt til de offentlige finanser.

Notatet er offentliggjort 5. april 2024. Samme dag udgav ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed bogen 'Indvandring og integration', hvor analysen omtales i bogens kapitel 15.

Abstract

Ved en række alternative scenarier belyses de samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige ændringer i det indvandringsomfang, der er begrundet i arbejde. Scenarierne evalueres mod et alternativt grundforløb, hvor erhvervsdeltagelsen for indvandrere nuanceres efter opholdsgrundlag. Der skelnes her mellem ophold begrundet i arbejde og ophold af øvrige grunde. Det alternative grundforløb betegnes referenceforløbet.

På den makroøkonomiske model DREAM evalueres effekten af alternativerne i forhold til udviklingen i referenceforløbet. Det findes, at arbejdsindvandring bidrager positivt til de offentlige finanser.