Befolkningsfremskrivning 2023

01-06-2023

Metode og forudsætninger bag årets befolkningsfremskrivning.

Abstract

Erfaringerne fra 2022-fremskrivningen er sammen med tendenserne for 1. kvartal 2023 med til at præge fastlæggelsen af antagelserne i Befolkningsfremskrivning 2023. Relativt til sidste års fremskrivning er der fundet anledning til at opjustere den årlige nettoindvandring på såvel kort som længere sigt, mens befolkningsvæksten omvendt vil begrænses af en nedjustering i den kortsigtede udvikling i fertiliteten. Samlet set forventes på sigt en større befolkning end i sidste års fremskrivning.

Ud over den seneste udvikling i datagrundlaget er fastlæggelsen af de demografiske bevægelser også farvede af de fortsatte efterdønninger af COVID-19 og af situationen i Ukraine.

I notatet gives et overblik over fremskrivningens centrale antagelser ligesom forskellen i befolkningstallet relativt til sidste års fremskrivning illustreres.