En agentbaseret model for den danske økonomi

09-11-2021

EPRN har givet en toårig forskningsbevilling til udvikling af en såkaldt agentbaseret makroøkonomisk model for Danmark. Papiret indeholder projektbeskrivelsen.

Abstract

DREAM har modtaget en to-årig forskningsbevilling fra EPRN netværket til udvikling af en såkaldt agentbaseret makroøkonomisk model for Danmark. Agentbaserede modeller er kendetegnet ved at de i) beskriver interaktionen mellem heterogene (ikke-ens), autonome agenter (f.eks. husholdninger, virksomheder, banker og investorer), ii) beskriver dette under fundamental (Knightiansk) usikkerhed. Især siden finanskrisen er makroøkonomiske modeller blevet kritiseret for at basere sig for meget på såkaldte repræsentative agenter og rationelle forventninger. Agentbaserede modeller er nærmest per konstruktion bygget til, at komme denne kritik i møde.