Markedsforudsætninger for energivarer

21-05-2021

I notatet redegøres der for modelgruppens foreløbige valg af forudsætninger angående prisdannelsen, og for bestemmelsen af forsyningsbalancen i mængder, ie. produktion import, eksport og indenlandsk forbrug af hver energivare.

Abstract

Tilgang og anvendelse (udbud og efterspørgsel) af energivarer er detaljeret beskrevet i GrønREFORM’s energiregnskab med en opdeling i ca. 25 energivarer og med tilgang og anvendelse fordelt på ca. 60 brancher husholdninger import og eksport. Notatet Brancher og produkter i GrønREFORM beskriver den valgte afgrænsning af brancher og energiprodukter, og beskriver hvilke brancher, der producerer hvilke energivarer.


Modellering af energi som homogene goder opgjort i fysiske mængder er en særlig udfordring i en CGE-model. Notatet Energy good markets in GreenREFORM beskriver den generelle modellering af energivarer i GrønREFORM, hvorved de grundlæggende udfordringer er løst. De standardforudsætninger, der beskrives i det omtalte notat er i imidlertid utilstrækkelige i mange tilfælde. Derfor følger behovet for dette notat.