Befolkningsfremskrivning 2021

Marianne Frank Hansen20-05-2021

Ny befolkningsfremskrivning i pandemiens skygge: Fremskrivningsforudsætninger og overvejelser om betydningen af COVID-19 i Befolkningsfremskrivning 2021.

Abstract

I mange henseender har 2020 været et usædvanligt år. Dette afspejler sig i nogen grad også i årets demografiske bevægelser. COVID-19 pandemien har på denne baggrund givet anledning til en lang række nye overvejelser omkring forventningerne til udviklingen i vandringsomfanget, fertiliteten og dødeligheden i årets befolkningsfremskrivning.

I papiret beskrives de forudsætninger, der lægges til grund for Befolkningsfremskrivning 2021.