Udskydelse af overgang til førtidspension

07-06-2021

Der foretages en undersøgelse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en lavere tilgang til førtidspensionsordningen. Den lavere tilgang svarer til, at overgangen til førtidspension udskydes med to år ved alder 60.

Abstract

Der udføres et alternativ, hvor tilgangen til førtidspensionsordningen nedjusteres i forhold til antagelserne i DREAMs grundforløb. Ændret tilgang svarer til, at overgangen til førtidspension fremadrettet udskydes med to år ved alder 60. Den lavere tilgang til førtidspension modsvares af en stigning i arbejdsstyrken.

Når overgangen til førtidspension udskydes, vurderes holdbarhedsindikatoren at blive forbedret med 0,27 procentpoint i forhold til grundforløbet. Dette svarer til, at det primære budget forstærkes med 6,2 mia. kr. årligt (2020-niveau) relativt til grundforløbet. Forbedringen følger primært af en højere beskæftigelse samt en besparelse i de offentlige udgifter til førtidspension. Dette er en konsekvens af færre førtidspensionsmodtagere end i DREAMs grundforløb.