Metode for modellering af den offentlige saldo i GrønREFORM

18-01-2021

Notatet beskriver den anvendte metode for modellering af indtægter og udgifter, der indgår i den offentlige saldo i GrønREFORM, herunder de relevante baser. Formålet er at danne af-sæt for den videre udvikling af modellen.

Abstract

Det er hensigten, at notatet løbende vil blive opdateret i takt med, at der tages beslutning om videreudvikling af modelleringen.

GrønREFORMs CGE-model er under udvikling og specielt modelleringen af husholdningerne er i skrivende stund forholdsvis rudimentær. Det betyder, at der for mange poster ikke findes en relevant base i modellen.