Reduktion og afstemning af IO-matricen til GrønREFORM

15-09-2020

I takt med at udviklingen af GrønREFORM skrider fremad øges antallet af ligninger i modellen. Det har blandt andet den konsekvens at det tager længere tid at løse modellen. Derfor forsøger vi sideløbende med modeludviklingen at finde på tiltag der gør modellen mindre uden at ændre på modellens egenskaber.

Abstract

I takt med at udviklingen af GrønREFORM skrider fremad øges antallet af ligninger i modellen. Det har blandt andet den konsekvens at det tager længere tid at løse modellen. Derfor forsøger vi sideløbende med modeludviklingen at finde på tiltag der gør modellen mindre uden at ændre på modellens egenskaber. Et sådan tiltag er fx at fjerne de mindste værdier i de IOmatricer som modellen kalibreres til og derefter RAS-afstemmer matricerne så række og søjlesummer ikke ændres. Dette reducerer antallet af ligninger i modellen, da hver indgang med værdi giver anledning til minimum en ekstra ligning.